Zlecenie spedycyjne – najważniejsze elementy

Zlecenie spedycyjne to dokument, na podstawie którego spedytor może wdrożyć swoje działania. Zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat zleceniodawcy, zleceniobiorcy oraz towaru.

Dodatkowo określa szczegółowe warunki współpracy. Co dokładnie powinno znaleźć się w zleceniu spedycyjnym?

Dane zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy

Zlecenie spedycyjne to pewnego rodzaju umowa zawierana pomiędzy dwiema stronami: zleceniodawcą oraz spedytorem. Na jego podstawie realizowana jest usługa spedycyjna, czyli organizacja i nadzór transportu.

Dlatego zlecenie spedycyjne musi zawierać informacje na temat tych osób lub przedsiębiorstw oraz dane umożliwiające kontakt.

Ważne są przede wszystkim takie kwestie jak imię i nazwisko lub nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail oraz adres siedziby firmy lub adres zamieszkania osoby fizycznej. Dodatkowo na takim dokumencie powinien znaleźć się NIP firmy.

Informacje określają to, pomiędzy kim zawierana jest umowa, a dodatkowo ułatwiają kontaktowanie się obu stron.

Dane przewoźnika oraz informacje dotyczące pojazdu

Dane przewoźnika oraz informacje dotyczące pojazdu

Spedytor to podmiot, który zajmuje się organizacją oraz nadzorowaniem transportu. Firma spedycyjna najczęściej nie wykonuje przewozu towaru samodzielnie, tylko wynajmuje do tego przewoźnika.

Na zleceniu spedycyjnym muszą się zatem znaleźć informacje na temat przewoźnika, czyli kierowcy, który będzie odpowiadał za przewóz ładunku z jednego miejsca do drugiego.

Obowiązkowe są takie informacje jak imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer prawa jazdy. To wszystko ma przede wszystkim umożliwić kontakt z kierowcą, jednak dane te będą niezbędne w przypadku, gdy towar ulegnie zniszczeniu. Wtedy mamy dokładne informacje przewoźnika, który za zniszczenia odpowiada.

Niezbędne są także informacje na temat pojazdu, czyli numery rejestracyjne oraz wymiary i możliwe obciążenie.

Informacje o towarze, załadunku i rozładunku

Realizacja zlecenia spedycyjnego nie mogłaby się również odbyć bez informacji na temat towaru oraz ładunku i rozładunku. Na dokumencie muszą znaleźć się takie dane jak rodzaj przewożonego towaru, waga oraz forma (np. palety euro).

Jeśli chodzi o informacje na temat ładunku i rozładunku, to niezbędne będą adresy odbioru i dostawy towaru oraz dokładny termin. Kierowca musi wiedzieć gdzie i kiedy ma się stawić.

W tym miejscu często umieszcza się też dodatkowe uwagi na temat odbioru lub dostawy towaru. Mogą to być informacje dotyczące wjazdu, oznaczenia rampy, z której kierowca ma skorzystać lub wszystko inne co przyda się do realizacji zlecenia.

Dodatkowe uwagi i warunki zlecenia

Zlecenie spedycyjne powinno też zawierać dodatkowe uwagi oraz warunki współpracy. Konieczne jest ustalenie wynagrodzenia za wykonane zlecenie oraz określenie terminu płatności.

Dodatkowo zleceniodawca może mieć jakieś szczególne wymagania, np. potwierdzenie odbioru towaru lub dostawy, czy poinformowanie o opóźnieniach. To samo dotyczyć może również spedytora. Jeśli chce on postawić zleceniodawcy jakieś konkretne warunki lub poinformować o ważnych aspektach, to wszystko to powinien umieścić właśnie w zleceniu spedycyjnym.

Dzięki temu obie strony unikną nieporozumień, a zlecenie będzie mogło być zrealizowane sprawnie i bez zbędnych utrudnień.

Zlecenie spedycyjne to dokument, bez którego współpraca pomiędzy zleceniodawcą a spedytorem nie mogłaby się odbyć. Zawiera wiele ważnych informacji i reguluje warunki realizacji usługi. Zlecenie spedycyjne to pewnego rodzaju umowa, która zabezpiecza obie strony, dlatego warto zadbać o jej prawidłowe spisanie.