Spedycja krajowa – najważniejsze aspekty spedycji po Polsce

Spedycja jest jednym z trzech elementów sektora TSL i w ostatnich latach pełni coraz ważniejszą rolę w polskiej gospodarce. Czym właściwie jest spedycja i na czym polega działalność spedycyjna?

Czym jest spedycja?

Rozważania należy rozpocząć od wyjaśnienia terminu: „spedycja”. Otóż, pod pojęciem spedycji rozumie się wszelkie działania, które podejmuje się celem koordynacji transportu ładunku. Są to m.in. czynności o charakterze przygotowawczym i zabezpieczającym.

Wbrew obiegowej opinii, działalność spedycyjna nie jest tożsama z transportową. Działalność spedycyjna polega na zorganizowaniu transportu w taki sposób, by ładunek dotarł bez zakłóceń do odbiorcy, był on zgodny z obowiązującymi przepisami oraz opłacalny.

Z kolei działalność transportowa jest pojęciem o węższym znaczeniu i obejmuje jedynie fizyczny transport ładunku np. drogą lądową bądź morską.

Spedycja krajowa a międzynarodowa

Według jednego z głównych podziałów spedycji wyróżnia się spedycję krajową oraz międzynarodową. Spedycja krajowa to czynności koordynacyjne w zakresie transportu wykonywanego w obrębie jednego kraju, z wykorzystaniem połączeń lokalnych.

Spedycja w obrębie kraju jest znacznie prostsza w realizacji z powodu braku barier językowych, co ma miejsce w przypadku spedycji międzynarodowej. Z drugiej strony, wykonywanie jedynie spedycji krajowej ogranicza możliwości rozwoju firmy spedycyjnej.

Z kolei spedycja międzynarodowa, jak sama nazwa wskazuje, obejmuje analogiczne działania do tych będących w zakresie spedycji krajowej, które są jednak podejmowane w celu organizacji transportu między różnymi krajami a nawet kontynentami.

Spedycja krajowa – rodzaje

Spedycja krajowa - rodzaje

W zależności od rodzaju wykorzystywanego środka, transportu, wyróżnia się następujące rodzaje spedycji krajowej:

  • spedycja drogowa – jest to najbardziej rozpowszechniony rodzaj oparty na transporcie towarów za pomocą m.in. samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.
  • spedycja kolejowa – jest to dobre rozwiązanie w przypadku konieczności transportu bardzo dużych ilości towaru, wymaga jednak dobrze rozwiniętej infrastruktury kolejowej,
  • spedycja lotnicza – jest to metoda pozwalająca na zaoszczędzenie czasu, oznacza jednak znacząco wyższe koszty.

Spedycja krajowa – czy to się opłaca?

Dobrze zarządzane przedsiębiorstwo zajmujące się spedycją krajową to duża szansa na osiągnięcie imponującego sukcesu biznesowego. Z drugiej strony, droga do osiągnięcia satysfakcjonujących dochodów wymaga pokonania wielu wyzwań.

Przede wszystkim, rynek krajowy spedycji w Polsce jest rynkiem rozdrobnionym. Dominują w nim niewielkie przedsiębiorstwa, które, aby móc utrzymać się na rynku, stosują m.in. konkurencję cenową (tzn. zaniżają ceny).

Z tego powodu kluczowymi czynnikami pozwalającymi na sukces w spedycji: doświadczenie w branży, dobra reputacja, wyrobione kontakty biznesowe oraz skuteczny marketing.

Spedycja – na co trzeba uważać?

Silna konkurencja to nie jedyne wyzwanie, które czeka na przedsiębiorców zajmujących się spedycją krajową w Polsce. Należy pamiętać jeszcze o licznych regulacjach prawnych oraz utrzymaniu odpowiedniej płynności finansowej.

Ten ostatni czynnik jest szczególnie istotny, bowiem branża transportowa jest jedną z tych, którą w dużym stopniu dotyka zatorów płatniczych. Aby zapobiec problemom z nieuregulowanymi należnościami od odbiorców, warto skorzystać z takich form finansowania, jak np. faktoring czy kredyt na rachunku bieżącym.

Rynek spedycji w Polsce to sektor dynamicznie rozwijający się i dający działającym w nim przedsiębiorstwom duże możliwości osiągnięcia sukcesu. Z drugiej jednak strony należy liczyć się m.in. z silną konkurencją, skomplikowanym ustawodawstwem i nierzetelnymi płatnikami.