Spedycja międzynarodowa – na czym polega?

Spedycja i transport to często mylone lub zamiennie używane pojęcia. Jest to błąd. Chociaż mają ze sobą wiele wspólnego, to jednak oznaczają coś innego. Można powiedzieć, że jedno zawiera się w drugim. Czym zatem jest spedycja i z jakimi krajami najczęściej współpracujemy? 

Czym jest spedycja międzynarodowa

Spedycja to szeroki zakres czynności organizacyjnych, który obejmuje między innymi przyjmowanie zleceń, dobranie środka transportu i czuwanie nad całym procesem związanym z przewozem towarów. 

Spedycja międzynarodowa to nic innego jak translokacja dóbr materialnych z jednego kraju do drugiego. Proces ten wymaga wielu – niekiedy skomplikowanych – czynności. Jest on złożony i wieloetapowy, dlatego wymaga współpracy wielu podmiotów. 

Poszczególne działania muszą być dokładnie dopracowane i zgrane w czasie, aby cały proces przebiegł sprawnie. Dlatego też, zadanie to powierza się grupie specjalistów, którzy mają doświadczenie w tego typu działaniach. 

Spedycja krajowa a międzynarodowa

Spedycja krajowa a międzynarodowa

Spedycja międzynarodowa – jak zostało wcześniej wspomniane – dotyczy działań związanych z transportem i wymianą towarów pomiędzy dwoma krajami. 

Natomiast spedycja krajowa to oczywiście wszelkie działania związane z transportem w obrębie jednego państwa. Jeszcze kilka lat temu oba te sektory były na niemal równym poziomie, jednak od pewnego czasu można zaobserwować znaczny popyt na międzynarodową translokację towarów. 

Polska jest obecnie liderem Europejskim, jeśli chodzi o transport lądowy. Według danych Eurostatu nasi kierowcy realizują ponad 20 proc. wszystkich przewozów. 

Kierunki spedycji z Polski

Transport towarów z Polski najczęściej odbywa się do krajów Europejskich. Naszym głównym partnerem handlowym są Niemcy. 

W 2019 roku do tego kraju (z Polski)  trafiły towary o wartości 65,1 mld euro. Inne kraje, do jakich spedytorzy najczęściej organizują transport to Czechy, Wielka Brytania, Francja oraz Włochy. 

Branże, które notują najwyższe wyniki, jeśli chodzi o eksport to branża elektromaszynowa oraz branża meblarska. 

Kierunki spedycji do Polski

Spedycja do Polski najczęściej organizuje przewóz towarów z Niemiec. Główny partner handlowy jest zarówno eksporterem, jak i importerem. 

W 2019 roku do z Niemiec do Polski trafiły towary o łącznej wartości  50,9 mld euro. Drugie miejsce zajmują Chiny, a trzecie Rosja. Tuż za podium znajdują się Włochy, następnie Holandia, Francja, Czechy i USA. 

Jeśli chodzi o importowane towary, to tutaj – podobnie jak w przypadku eksportu – na pierwszym miejscu znajduje się branża elektromaszynowa, a zaraz za nią towary i wyroby przemysłowe. 

Spedycja międzynarodowa to sektor, który ostatnimi czasy osiąga ogromną skalę. Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi rośnie z roku na rok. Przedsiębiorstwa, które chcą wysłać swój towar, często zatrudniają specjalistów świadczących usługi spedycyjne. 

Do takich usług zalicza się między innymi dobór środka transportu, przygotowanie wysyłki oraz załatwianiem formalności celnych. Dzięki temu translokacja dóbr materialnych pomiędzy państwami odbywa się sprawnie i bez zbędnych przeszkód.