Spedycja, spedytor a firma spedycyjna

Spedycja to specyficzne pojęcie, jakie związane jest z organizowaniem przewozu towarów i wykonywaniem innych czynności z tym związanych. Czym cechują się te czynności? Kim jest spedytor? Czym odznacza się firma spedycyjna?

Co to jest spedycja?

Co to jest spedycja?

Najprościej rzecz ujmując, spedycja wiąże się z organizacją przewozu ładunków oraz wykonywaniem określonych czynności. Okazuje się, że działalność tego typu może być wykonywane przez przedsiębiorstwo transportowe, użytkownika transportu lub inne przedsiębiorstwo spedycyjne. 

Przemieszczanie ładunków wymaga zastosowanie odpowiednich środków transportowych i danego sposoby przewozu. Dzięki temu towary są przesyłane od nadawcy do odbiorcy. Jeśli chodzi o typy spedycji, w tym przypadku wyróżniamy:

  • spedycję przeznaczoną na sprzedaż,
  • spedycję jako usługę materialną nastawioną na zyski. 

Warto zauważyć, że jest to jeden z działów transportu, który dzieli się na handlowy i czynnościowy. Ten pierwszy bazuje na rozdzieleniu praw własności do danego towaru od podjęcia się wykonanie usługi i dystrybucji. Spedycja czynnościowa wyodrębnia funkcję przewoźnika i funkcję zamawiającego usługę przewozową. 

Kim jest spedytor?

Spedytor jest organizatorem procesu transportowego w firmie. Na przestrzeni lat jego zadania i funkcje uległy przeobrażeniu i rozszerzeniu. Jest to związane z większym poziomem zaawansowania transportu krajowego i międzynarodowego. 

Nowe systemy koordynacyjne i przepisy prawne wymagają ciągłego rozwijania się i poszerzania wiedzy. Kto może zostać spedytorem w transporcie drogowym? Okazuje się, że taką pracę może mieć każdy, kto posiada podstawową wiedzę dotyczącą tego pojęcia.

Często wymagane jest podjęcie szkolenia i rozwoju umiejętności, a sprawność w tej dziedzinie uzyskuje się po wielu miesiącach praktyki.

Jeśli chodzi o zadanie spedytora, są one związane z funkcjami doradczymi i dokumentacyjnymi. Spedytor w swojej pracy podejmuje kontakt ze zleceniodawcą i przygotowują potrzebną dokumentację.

Jego zadaniem jest też organizacja przewozu drogowego w przypadku, gdy istnieje konieczność zlecenia usługi poza firmą. Często organizacje korzystają z własnych przewoźników, dzięki czemu spedytor bezpośrednio wykonuje dane czynności, jakie wiąże się z przemieszczaniem towarów. 

Obowiązkiem spedytora jest rozliczanie kosztów takiej operacji i nadzorowanie całego procesu. 

Czym wyróżnia się firma spedycyjna?

Zakres działania firmy spedycyjnej jest związany z usługami transportowymi, jak i zaopatrzeniowymi oraz dystrybucyjnymi. Okazuje się, że zadania firmy są znacznie szersze od obowiązków przewoźnika. 

Firma spedycyjna podejmuje działalność gospodarczą, jaka bazuje na całym procesie transportu towaru od dostawcy do odbiorcy. Nie zapominajmy o tym, że ważne jest też znalezienie przewoźnika, załatwienie dokumentacji i jej sporządzenie. 

Przedsiębiorstwo tego typu organizuje jednie transport ładunku z jednego punktu do drugiego. 

Zasięg firmy zależy od jej specyfiki. Może obejmować cały kraj, jak też inne państwa. W tym celu korzysta się z sieci kontaktów i danego rodzaju przewożonego ładunku.