Praca w spedycji – jakie daje możliwości zatrudnienia?

Branża transportowa ważną częścią dla gospodarki. Transport jest swego rodzaju „krwiobiegiem”, który zapewnia sprawne funkcjonowanie systemu gospodarczego. Jest to przyszłościowa branża, dlatego warto zapoznać się z typowymi dla niej stanowiskami.

Przewoźnik – najważniejsze ogniwo w transporcie

Mianem przewoźnika określa się przedsiębiorcę, który prowadzi na własny rachunek działalność gospodarczą polegającą na przewozie towarów na terenie kraju oraz poza jego granicami. Przewóz ten jest dokonywany na podstawie stosownych umów zawieranych uczestnikami wymiany. 

Przewoźnik to w zasadzie najważniejszy element całego systemu transportowego, który jest odpowiedzialny za bezpieczne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami zorganizowanie transportu. W zależności od zasięgu działalności, wyróżnia się przewoźników krajowych oraz międzynarodowych.

Spedytor – handlowiec, doradca i pośrednik w jednym

Działalność spedytora przypomina pod względem zakresu obowiązków pracę handlowca. Do jego obowiązków należy bowiem negocjowanie warunków współpracy oraz zawarcie – w imieniu nadawcy towaru – umowy przewozowej z przewoźnikiem; dlatego też od spedytora wymaga się bardzo obszernej oraz aktualnej wiedzy na temat funkcjonowania rynku transportowego, kompetencji miękkich i znajomości języków obcych. 

Odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie spedytora może wyraźnie usprawnić i przyspieszyć proces transportu towaru oraz pomóc przedsiębiorstwu transportowemu w budowaniu relacji z kontrahentami.

Kierowca – podstawowy zasób w transporcie towarów

Kierowca - podstawowy zasób w transporcie towarów

Wiedza i kontakty biznesowe spedytora oraz rzetelność przewoźnika są ważne, lecz to kierowca odpowiada za fizyczne dostarczenie towaru. 

Kierowca pracujący w branży transportowej musi spełniać wiele wymagań, takich jak: gotowość do długiego oraz nieregularnego czasu pracy, niekaralność, brak nałogów, umiejętność orientacji w terenie oraz znajomość języków obcych. 

Z drugiej strony, dużą zaletą pracy na stanowisku kierowcy są bardzo wysokie zarobki, sięgające nawet 10 000 PLN miesięcznie. Nic zatem dziwnego, że obecnie w Polsce kierowca samochodu ciężarowego jest obecnie jednym z najbardziej deficytowych zawodów.

Logistyk – planowanie także jest ważne

Logistyk jest odpowiedzialny za najbardziej opłacalne i ekonomiczne rozplanowanie tras. Od logistyka wymagana jest bardzo dobra znajomość zasad funkcjonowania branży transportowej, technologii i mechaniki pojazdów transportowych. 

Co ważne, powinien on posiadać również kompetencje miękkie, które są pomocne w kontaktach z innymi pracownikami oraz kontrahentami przedsiębiorstwa. 

Nie sposób przecenić wartości logistyka w firmie transportowej – zastosowane przez niego rozwiązania są w stanie znacząco obniżyć koszt transportu i uchronić przedsiębiorstwo przed wysokimi stratami. 

Z powyższego opisu niezbicie wynika, że perspektywy zatrudnienia w tym sektorze są szerokie oraz atrakcyjne dla pracowników. Stanowiska te różnią się między sobą rodzajem wykonywanych obowiązków, lecz ich cel jest jeden – zapewnienie sprawnego i wydajnego transportu.