Przewoźnik – kluczowy aspekt w spedycji

Firma spedycyjna i przewoźnik to dwie gałęzie branży TSL. Ich zakres usług znacznie różni się od siebie, ale bardzo często te dwa podmioty nawiązują ze sobą współpracę.

Czym różni się spedytor od przewoźnika? Jak wygląda ich współpraca? Czy spedytorowi potrzebny jest przewoźnik? Podpowiadamy!

Przewoźnik i spedytor – kim są i co ich różni?

Przewoźnik to podmiot gospodarczy, który prowadzi zarejestrowaną działalność, uprawniającą do wykonywania usług w zakresie przewozu towarów. Przewoźnikiem nazywa się zazwyczaj całą firmę, która zatrudnia zawodowych kierowców wykonujących zlecenia transportowe, jednak może nim też być kierowca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

Spedytor to również podmiot gospodarczy, który, aby wykonywać swoje usługi, musi prowadzić zarejestrowaną działalność, jednak zakres świadczonych przez niego usług jest nieco inny.

Spedytor bowiem zajmuje się głównie organizowaniem i nadzorowaniem transportu. A żeby taki transport zorganizować, potrzebny jest wykonawca, czyli właśnie przewoźnik.

Oprócz tego do zakresu świadczonych przez spedytora usług zaliczyć można magazynowanie towaru, pakowanie przesyłek, kontakt z kontrahentami, przygotowanie do odprawy celnej itp.

Na czym polega współpraca przewoźnika ze spedytorem?

Na czym polega współpraca przewoźnika ze spedytorem?

Współpraca pomiędzy przewoźnikiem a spedytorem polega na tym, że jeden z nich zleca przewóz towaru, a drugi go wykonuje. Przykładowo, osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo potrzebuje usługi transportowej, ale woli powierzyć organizację całego procesu specjalistom, dlatego wynajmuje firmę spedycyjną.

Firma spedycyjna otrzymuje zatem od zleceniodawcy wytyczne co do przewozu ładunku, a następnie szuka wykonawcy zlecenia, czyli przewoźnika.

Przewoźnik działa według wytycznych zleceniodawcy, przekazanych mu przez spedytora. Jego zadaniem jest załadunek i rozładunek towaru w określonym terminie. Nad całym procesem czuwa oczywiście spedytor i w razie jakichkolwiek problemów, to on kontaktuje się ze zleceniodawcą.

Czy spedytor może działać bez przewoźnika?

Firma spedycyjna zajmuje się organizacją transportu ładunku z punktu A do punktu B, ale potrzebuje do tego wykonawcy, który zrealizuje zlecenie. Dlatego najprościej mówiąc, spedytor nie może działać bez przewoźnika, co oznacza, że przewoźnik jest kluczowym aspektem w spedycji.

Warto jednak wspomnieć, że spedytor sam może wykonywać przewóz ładunków, czyli być jednocześnie spedytorem oraz przewoźnikiem. Warunkiem jest posiadanie uprawnień na świadczenie obu rodzajów usług.

Dzięki temu spedytor nie musi nawiązywać współpracy z podwykonawcą, a wszystkie usługi wykonać samodzielnie. W Polsce bardzo często zdarza się właśnie tak, że firma spedycyjna jest również przewoźnikiem.

Jakie wymagania musi spełniać przewoźnik?

Przewoźnik jako przedsiębiorstwo musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie transportu. Natomiast kierowca, którego wynajmuje przewoźnik, musi posiadać odpowiednią kategorię prawa jazdy, uzyskać kwalifikacje, regularnie odbywać szkolenia okresowe oraz posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu kierowcy.

Spedycja to przedsiębiorstwo, które świadczy usługi w zakresie organizowania i nadzorowania transportu. A żeby transport mógł zostać zrealizowany, potrzebny jest wykonawca, czyli przewoźnik. Firma spedycyjna może sama realizować przewóz ładunków, jeśli posiada takie uprawnienia. Oznacza to zatem, że przewoźnik jest kluczowym elementem spedycji, jednak nie musi to być oddzielne przedsiębiorstwo.